Algemene voorwaarden

Privacy en Disclaimer

Inhoud

t-groep NVbesteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan t-groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer t-groep verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal t-groep onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is t-groep niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat t-groep geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. t-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

© t-groep, 2002. t-groep geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zijn bestemd om opgeslagen en gebruikt te worden door t-groep NV, Stationsstraat 120, 2800 Mechelen (meer specifiek de afdelingen t-interim en ascento en de verbonden ondernemingen), in het kader van hun erkende activiteiten als bureaus voor arbeidsbemiddeling, meer bepaald werving en selectie of uitzendarbeid of in het kader van de erkenning als dienstenbedrijf. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan je deze gegevens opvragen en indien nodig laten verbeteren. Je kan ook het centraal register raadplegen bij de commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien je geen beroep meer wenst te doen op de diensten van bovenvermelde ondernemingen, kan je je gegevens laten schrappen. In dit geval dien je dit schriftelijk te melden aan de afdeling Human Resources, Stationsstraat 120, 2800 Mechelen.

Ik ga akkoord dat de gegevens ingezameld over mijn persoon gebruikt kunnen worden door de ondernemingen die deel uitmaken van de t-groep NV (meer specifiek de afdelingen t-interim en ascento en de verbonden ondernemingen) en dat deze gegevens eventueel verspreid kunnen worden via de kandidatendatabank naar de potentiële werkgevers van de uitzendkrachten.

Ik ga akkoord dat, indien ik een bewijs van goed gedrag en zeden overhandig, de ondernemingen van de t-groep NV die hierop voorkomen, kunnen verwerken op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992, en met het oog op het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van t-interim, Ascento, t-groep) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de t-groep-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Mechelse rechtbanken bevoegd.