Wie is t-groep

Onze cultuur en waarden

De wereld verandert. Mensen laten zich niet langer dwingen in het keurslijf van werk / een vaste job, maar hebben zin in een job waar hun bijdrage echt zin heeft. En in een loopbaan die hen voldoende ruimte biedt om te groeien.

Kandidaten en bedrijven verrijken elkaar. En dat kan alleen als echte experts de lokale behoeften door en door kennen en dicht staan bij de professionals en bedrijven die ze adviseren. Wij zijn niet te groot om te ver van de realiteit van onze klanten te staan, maar meer dan groot genoeg om opportuniteiten voor onze klanten te creëren.

Onze mensen– uit alle specialisaties van de people business - leveren wat ze beloven. Het zijn ervaren vakmensen met voldoende inzicht en métier om flexibel in te spelen op de veranderende noden van kandidaten en bedrijven. En zo de veranderende wereld van werk mee vorm te geven.

Klantgericht, open en enthousiast

Onze waarden

Continu verbeteren is iets waar we ons elke dag op richten. Als team en als individu, maar vooral en in de eerste plaats als team. Onze waarden helpen ons daarbij, omdat zij uitleggen hoe we ons als team en teamlid gedragen. Ze zijn onze leidraad.

Eigenaarschap tonen

 • We nemen onze verantwoordelijkheid persoonlijk
 • Meten om te verbeteren
 • Focus op wat echt een verschil maakt, elke dag opnieuw

Authenticiteit en kwaliteit

 • Een persoonlijke benadering, dicht bij klant en kandidaat
 • Gewone dingen ongewoon goed doen
 • Respect voor elkaar, de klant en de kandidaat

Klantgerichtheid

 • De klant altijd centraal stellen in ons denken en doen
 • Kwaliteit & snelheid balanceren
 • Een stapje meer zetten voor onze klant

Samen werken

 • Elkaar helpen en stimuleren om beter te worden
 • Sterke punten herhalen en verbeterpunten samen oplossen
 • Samen successen vieren en plezier maken

Open en enthousiast

 • Openheid en luisterbereidheid
 • Feedback geven en vragen
 • Pro-actief en ondernemend