Over ons

Onze sociale betrokkenheid

Reeds jaren heeft t-groep partnerships met verschillende non-profit organisaties. Het ondersteunen van doelgroepen die het moeilijker hebben of extra steun kunnen gebruiken is deel van elke betrokken onderneming.

Uitzendconsulent

absoluut

Absoluut

Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Zij informeren budgethouders over de mogelijkheden van het budget. Dit doen ze via hun website, infolijn, nieuwsbrief, brochures, infomomenten en workshops. Bovendien bieden de coaches persoonlijke bijstand op maat. Meer info? Surf dan snel naar hun website

alin

Alin

alin vzw staat elke budgethouder met raad en daad bij bij het organiseren van de eigen ondersteuning en het verantwoorden van de kosten die hiervoor worden ingebracht via het Persoonsvolgend Budget. Op maat van de budgethouder bekijken ze hoe het budget optimaal kan worden ingevuld. Ze vertrekken daarbij steeds vanuit de persoon zelf!

dag van de zorg

Dag van de zorg 

Dag van de Zorg is een opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte economie en vindt jaarlijks plaats op de derde zondag van maart. De Dag van de Zorg creërt een maatschappelijk draagvlak voor de noden en ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief en assertief. Met een bundeling van krachten zetten ze de sector in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart.

onafhankelijk leven

Onafhankelijke leven

Onafhankelijk Leven vzw komt op voor mensen met een beperking. En zorgt ervoor dat deze mensen een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving. We doen dit niet alleen maar samen met onze partners en meer dan honderd vrijwilligers. We ondersteunen als bijstandsorganisatie iedereen met een beperking in hun zoektocht naar de meest geschikte ondersteuning en assistentie. Dat doen we met een team van ervaringsdeskundigen die over heel Vlaanderen snel, persoonlijk en deskundig advies geven.

zoom

ZOOM

Zoom vzw: bijstandsorganistie voor en door gebruikers! Zoom groepeert, informeert en ondersteunt elke houder van een persoonsvolgend budget. Zoom geeft ondersteuning bij de besteding, het beheer en de verantwoording van dat budget. Zoom werkt vanuit een pluralistische ingesteldheid met respect voor ieders overtuiging. Zoom steunt op de ervaring van tal van gebruikers van zorg en ondersteuning binnen voorzieningen of in eigen beheer met voucher of in cash. Bij Zoom vzw kan je rekenen op een maximale ondersteuning in een inclusieve samenleving en op maximale ontplooiing met respect voor de eigen keuzes.

Partnerships

ALS Liga logo

ALS/LSA Liga

Patiëntenvereniging ALS Liga België richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. ALS is een ongeneeslijke en dodelijke zenuwspierziekte die het lichaam lamlegt. De Liga financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt en informeert patiënten en familieleden. De werking is volledig afhankelijk van giften en opbrengsten uit acties en projecten. Alle ondersteuning aan patiënten wordt gratis aangeboden..

my assist

MyAssist

MyAssist is de jongste bijstandsorganisatie. Wij zetten ons in voor een optimale ondersteuning tijdens de besteding van het persoonsvolgend budget.
De vraag van de cliënt staat daarbij voor ons centraal. We werken samen oplossingen uit, of het nu thuiszorg, de zorg bij een instelling of een combinatie van beide is.

warmste week

De warmste week

Elk jaar nemen we actief deel aan de Warmste Week van Studio Brussel.